Tag Archives: vilket jobb passar mig

Vad ska jag jobba med? Vad ska jag göra med mitt liv?

Vad ska jag göra med mitt liv? är en fråga de flesta ställt sig vid någon tidpunkt. Aristoteles skall ha sagt ”Där dina färdigheter och världens behov möts – där ligger ditt yrke”. Om vi utgår från hans ord finns två frågor att utforska vidare för att få perspektiv på frågan ”Vad ska jag jobba med/studera?” –… Read More »