Tag Archives: mindfulness stress

Vad är psykisk/inre stress? Hur motverka stress?

Vad är psykisk/inre stress? Stressfaktorer och reaktion Vad är psykisk stress? Ett sätt att allmänt definiera inre stress är att dela upp det i två beståndsdelar: -Stressor (kort för stressfaktor, det som orsakar/aktiverar en stressreaktion) -Stressreaktion (kroppslig, känslomässig eller mental reaktion på stressfaktor) En stressfaktor kan antingen vara något fysiskt eller psykiskt. Konkreta/fysiska stressfaktorer kan… Read More »