Österländsk jämfört med västerländsk filosofi

En jämförelse mellan österländsk och västerländsk filosofi

Med österländsk filosofi avses framförallt kinesisk/indisk/japansk filosofi. Ibland inkluderas även iransk/persisk.

En grundläggande skillnad mellan österländsk och västerländsk filosofi är att modern västerländsk filosofi tenderar att vara mycket ”uppe i huvudet”. Österländsk filosofi är också väldigt aktiv vad gäller tänkande ”uppe i huvudet”, men kombinerar detta generellt med ett mer holistiskt synsätt där tanke/känsla/handling skall vara i harmoni med varandra. Exempel på detta är den åttafaldiga vägen inom buddism, vägen till upplysning/frigörelse/nirvana, som i grunden utgörs av tre huvuddelar:

-Filosofisk klarsynthet/visdom (tanke)

-Moral/etiskt levande (handling)

-Mental träning/mindfulness (känsla)

Kinesisk-indisk-japansk-filosofi

detta sätt lämpar sig österländsk filosofi väldigt väl för att ”leva ut” filosofi, medan modern västerländsk filosofi lättare stannar i huvudet. Men det är viktigt att notera att detta gäller just modern västerländsk filosofi i breda termer, t.ex. kontinental filosofi med filosofer som Derrida och Heidegger. Vad gäller den västerländska antikens filosofi, så som den utövades  i romersk och grekisk filosofi, fanns det oftare en betoning på att filosofi är ett sätt att leva snarare än tankeaktivitet. Ett exempel på detta är stoicismen (dit bl.a. Seneca och Aurelius räknas) som bl.a. betonade vikten av att på olika sätt ha låga förväntningar på livet, genom det skapas bästa förutsättningar för ”ett gott liv” eftersom trösklarna till lycka är låga. För att uppnå detta skulle man regelbundet utsätta sig för sina värsta fasor, t.ex. om man var rik prova på att leva några dagar som tiggare eller fasta.

En annan stor skillnad är att västerländsk filosofi och religion länge behandlats som separata områden, medan man i öst traditionellt inte skiljt dessa två områden åt. Före jesu födelse fanns en levande tanketradition både i öst och västs andliga kontexter. Generellt verkar det som att öppenhet för nya tankesätt fortsatte att frodas i österländska religiösa traditioner efter jesu födelse: många nya traditioner med utvecklade filosofiska synsätt uppstod inom buddhism och hinduism, taoism och buddhism kombinerades för att skapa zen buddhism etc. I väst däremot tystades de levande tanketraditionerna från romersk och grekisk filosofi alltmer ner i den mån de motsade den ”korrekta” uppfattningen hos kristendomen. Ett sådant medeltida exempel på försök till omformulering av kristen filosofi som tystades ner är Meister Eckhart vars gudstankar liknade mer de som uttrycks i icke-dualistisk hinduism. När filosofi så småningom fick ett uppsving igen under renässansen var det utanför den andliga/religiösa kontexten.

Boka in dig på ett filosofiskt samtal för att få perspektiv och ett bollplank kring hur österländsk och västerländsk filosofi kan användas i din vardag. Du behöver inte ha några förkunskaper och det är möjligt i hela landet. Det är gratis att prova på. Läs mer om hur ett samtal går till HÄR.

grekisk-kontinental-antikens-filosofi

One thought on “Österländsk jämfört med västerländsk filosofi

  1. själensro

    Sjukt intressant. Har precis börjat läsa och lära mig mer kring detta. Vill få det till en filosofisk blogg, lite djupare, men känsla så får jag se vari den landar.

    Reply

Kommentera