Category Archives: Österländsk filosofi

Österländsk jämfört med västerländsk filosofi

En jämförelse mellan österländsk och västerländsk filosofi Med österländsk filosofi avses framförallt kinesisk/indisk/japansk filosofi. Ibland inkluderas även iransk/persisk. En grundläggande skillnad mellan österländsk och västerländsk filosofi är att modern västerländsk filosofi tenderar att vara mycket ”uppe i huvudet”. Österländsk filosofi är också väldigt aktiv vad gäller tänkande ”uppe i huvudet”, men kombinerar detta generellt med… Read More »

Mindfulness/medveten närvaro i psykologi kontra buddhism

Vad är mindfulness? Vad är då mindfulness? Mindfulness eller medveten närvaro har sitt historiska ursprung i det buddhistiska begreppet ”sati” och brukar översättas ungefär som klar medvetenhet eller klar närvaro. Efter att de senaste decennierna uppmärksammats och förts över till västerländsk personlig utveckling och psykologi har det tolkats och använts på lite olika sätt. En pionjär… Read More »

Meningen med livet, reinkarnation, karmas lag – buddhism hinduism

I denna text diskuteras meningen med livet, reinkarnation och karmas lag kortfattat ur hinduistiskt respektive buddistiskt perspektiv. Kan även vara intressant att jämföra med andra verk som diskuterar meningen med livet. Hinduism Meningen med livet i hinduism (purusartha) har tre ”jordnära” delar och en slutgiltig/ultimat del. De tre jordnära delarna är tillämpbara/möjliga mål för alla,… Read More »

Taoism, buddhism och personlig utveckling

Österländsk/asiatisk filosofi – dess koppling till nutida personlig utveckling Det är lätt att tro att t.ex. en författare kommit på idéer helt själv. Men faktum är att många moderna idéer gällande personlig utveckling har varit i omlopp i olika former under hundratals år. Sen kan författare göra ett jobb genom att t.ex. presentera dem på… Read More »

Varför ha filosofiska samtal?

Här nedan följer sex exempel på möjliga motiveringar till att ha filosofiska/reflekterande samtal med grund i filosofi, psykologi och österländsk filosofi som en slags friskvård, vilket är den typ av samtal som erbjuds här. 1) Främja psykisk hälsa Om detta skriver jag mer utförligt på huvudsidan – att olika delar av psykologi lyfter fram reflektion som en… Read More »

Olyckligt kär? Tips från psykologi för olycklig/obesvarad kärlek

Har du blivit olyckligt kär? Då kan tips vara välbehövligt. Olycklig kärlek kan uppstå i olika former. Det kan vara obesvarad kärlek, kärlek som inte är möjlig pga. flytt/avstånd m.m. Men gemensamt i alla fall är att det finns en stark känsla och förväntan om att det är just den personen som kommer göra en… Read More »