Category Archives: Filosofi

Vad ska jag jobba med? Vad ska jag göra med mitt liv?

Vad ska jag göra med mitt liv? är en fråga de flesta ställt sig vid någon tidpunkt. Aristoteles skall ha sagt ”Där dina färdigheter och världens behov möts – där ligger ditt yrke”. Om vi utgår från hans ord finns två frågor att utforska vidare för att få perspektiv på frågan ”Vad ska jag jobba med/studera?” –… Read More »

Österländsk jämfört med västerländsk filosofi

En jämförelse mellan österländsk och västerländsk filosofi Med österländsk filosofi avses framförallt kinesisk/indisk/japansk filosofi. Ibland inkluderas även iransk/persisk. En grundläggande skillnad mellan österländsk och västerländsk filosofi är att modern västerländsk filosofi tenderar att vara mycket ”uppe i huvudet”. Österländsk filosofi är också väldigt aktiv vad gäller tänkande ”uppe i huvudet”, men kombinerar detta generellt med… Read More »

När ska man separera/skilja sig? Tips vid livskris separation/att skiljas

När ska man separera/skiljas? Här får du tips vid livskris separation/skilja sig med utgång i psykologi och filosofi. Relationsproblem Kärlek,  mellanmänskliga relationer och samlevnad är något som berör de flesta. Kanske har du varit ihop med någon i några veckor eller månader, t.o.m. hunnit gifta er trots att det gått kort tid. Eller så har… Read More »

Varför ha filosofiska samtal?

Här nedan följer sex exempel på möjliga motiveringar till att ha filosofiska/reflekterande samtal med grund i filosofi, psykologi och österländsk filosofi som en slags friskvård, vilket är den typ av samtal som erbjuds här. 1) Främja psykisk hälsa Om detta skriver jag mer utförligt på huvudsidan – att olika delar av psykologi lyfter fram reflektion som en… Read More »

Olyckligt kär? Tips från psykologi för olycklig/obesvarad kärlek

Har du blivit olyckligt kär? Då kan tips vara välbehövligt. Olycklig kärlek kan uppstå i olika former. Det kan vara obesvarad kärlek, kärlek som inte är möjlig pga. flytt/avstånd m.m. Men gemensamt i alla fall är att det finns en stark känsla och förväntan om att det är just den personen som kommer göra en… Read More »