Monthly Archives: september 2015

Vad är psykisk/inre stress? Hur motverka stress?

Vad är psykisk/inre stress? Stressfaktorer och reaktion

Vad är psykisk stress? Ett sätt att allmänt definiera inre stress är att dela upp det i två beståndsdelar:

-Stressor (kort för stressfaktor, det som orsakar/aktiverar en stressreaktion)

-Stressreaktion (kroppslig, känslomässig eller mental reaktion på stressfaktor)

En stressfaktor kan antingen vara något fysiskt eller psykiskt. Konkreta/fysiska stressfaktorer kan t.ex. vara att man sover dåligt eller har brutit benet. Psykiska stressfaktorer kan t.ex. vara att gång på gång bli avvisad vid jobbsökande eller att ens investering inte utvecklar sig som förväntat.

Men det finns teorier kring stress som är mer inriktat på att fånga dess kärna. Richard Lazarus är en känd person inom stressforskning i psykologi. Hans teori kring stress fokuserar på hur vi utvärderar/tänker kring stress – att det är rotorsaken till stress (den engelska termen för detta utvärderande är ”appraisal”). Mer specifikt menar han att vi i samband med varje stressfaktor som dyker upp utvärderar två frågor (medvetet eller omedvetet):

1) Hur stort är problemet?

2) Hur god är min förmåga att hantera problemet?

Ta t.ex. exemplet ovan på stressfaktorn ”att bryta benet”. Är det ett stort problem? Jag kanske jobbar med programmering och är inte jätteförtjust i friluftsliv därför blir det inget stort problem och mindre stressande. Men om jag jobbar som sopgubbe och ser promenaden hem från jobbet som höjdpunkten på min dag blir det ett större problem och mer stressande. Hur god är min förmåga att hantera problemet? Om jag t.ex. har ett vältränat ben som jag vet snabbt kan återhämta sig från brytningen blir det mindre stressande. Om jag däremot har ett otränat ben, lider av kalciumbrist och aldrig brutit benet förut blir det mer stressande. Så beroende på hur vi besvarar dessa frågor blir vi mer eller mindre stressade.

Givet detta kan vi säga att psykisk stress uppstår i tre steg:

a) Vi utsätts för en stressfaktor

b) Vi utvärderar stressfaktorn genom att besvara de två frågorna

c) Vi får en stressreaktion beroende på vår utvärdering

hantera-minska-motverka-stress-mindfulness-kbt-psykologi

Hur hantera/minska/motverka stress med psykologi?

Det finns många tänkbara sätt att hantera/minska/motverka stress. Min diskussion är inte heltäckande utan kommer diskutera utifrån den psykologiska teorin ovan och ge förslag. Enligt den skapas stress alltså till stor del av hur vi besvarar/utvärderar de två frågorna ovan – givet det finns bl.a. två tillvägagångssätt, lär dig att omvärdera stressfaktorn och den omgivande situationen eller lär dig att skjuta upp/släppa utvärderandet och på så sätt undvika stressreaktionen.

Omvärdera stressfaktorn (KBT)

Ett av verktygen man använder inom KBT är det som kallas kognitiv omvärdering eller på engelska cognitive reappraisal. I det här fallet innebär det just att tolka om stressfaktorn och dess kontext på ett sätt att problemet antingen inte verkar så stort, eller att förmågan att hantera problemet känns större. Så i fallet med att ha förlorat pengar på en investering skulle en omvärdering för att förminska problemet kunna vara ”Ja, jag har förlorat pengar, men pengar är inte det viktigaste utan det är min hälsa och mina relationer”. En omvärdering för att öka den upplevda förmåga att hantera problemet skulle kunna vara ”Ja, jag har förlorat pengar, men jag är duktig på det jag gör till vardags och vet att jag kommer kunna tjäna tillbaka det i det långa loppet”. Vid lindrig/icke-akut stress som är av mer existentiell karaktär är det möjligt att filosofiska samtal kan ha en liknande effekt, genom att t.ex. klargöra ens värderingar och vad man tycker är viktigt. Läs mer om hur filosofiska samtal går till och möjlighet att boka in det HÄR.

Skjut upp/släpp utvärderandet (mindfulness)

Mindfulness är en meditationsmetod med ursprung i buddhismen som handlar om att öva icke-dömande närvaro och fått stor spridning inom bl.a. psykologi/terapi. Ofokuserat tänkande som inte leder till positiv omvärdering (ältande, som på psykologispråk kallas ”rumination”) tenderar att förvärra psykisk ohälsa. Mindfulness vid stress kan då vara ett sätt att skapa mentalt ”andrum” och återfå energi/överblick. Speciellt i fall med kronisk stress där det är svårt att hantera rotorsaken (t.ex. kronisk smärta) kan mindfulness vara en metod att kunna förhålla sig till smärtan och vardagslivet på ett mer hälsosamt/givande sätt. Det finns ett utvecklat program för detta som kallas mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och erbjuds på allt fler hälsoinrättningar världen över, även i Sverige. Se även min tidigare post för mer om mindfulness.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att varken mindfulness eller KBT bör användas för att skyla över rotorsaken till ens stress. Om man har en dålig jobbsituation eller ansträngda relationer kan omvärdering/mindfulness vara stärkande komplement under tiden man arbetar med rotorsaken till ens stress, men kan troligtvis inte lösa grundproblemet.

Boka in dig på ett filosofiskt samtal för att få fler perspektiv kring psykologi och stress . Du behöver inte ha några förkunskaper och det är möjligt i hela landet. Det är gratis att prova på.

vad-är-psykisk-inre-stress-stressfaktorer