Monthly Archives: augusti 2015

Vad ska jag jobba med? Vad ska jag göra med mitt liv?

Vad ska jag göra med mitt liv? är en fråga de flesta ställt sig vid någon tidpunkt. Aristoteles skall ha sagt ”Där dina färdigheter och världens behov möts – där ligger ditt yrke”. Om vi utgår från hans ord finns två frågor att utforska vidare för att få perspektiv på frågan ”Vad ska jag jobba med/studera?” – den första frågan är ”Vad är mina färdigheter?” eller ”Vad är jag bra på?” och den andra är ”Vad är världens behov?”.

vad-ska-jag-jobba-med-studera

Vad är jag bra på?

Den stora frågan här är – vet jag vad jag är bra på? Om du vet har du ett svar där. Men även om jag tror att jag vet vad jag är bra på kan det finnas massa dolda egenskaper hos mig som inte kommit fram p.g.a. att jag inte varit i rätt sammanhang ännu. Tänk till exempel på hur många dolda hockeytalanger med rätt fysiska förutsättningar det finns ute i världen som aldrig kommer fram p.g.a. att hockey är en sport som spelas i en ganska begränsad del av världen. På samma sätt finns det säkert massa saker du aldrig hört talas om men kan ha väldigt bra förutsättningar för. Så oavsett om du vet eller inte vet vad du är bra på är en rimlig utgångspunkt att vilja utforska/lära känna dig själv.

Lära känna sig själv

Hur lär man känna sig själv? Det går inte att bara sätta sig ner och tänka ”nu ska jag förstå mig själv”. Någon har sagt ”att försöka definiera sig själv är som att försöka bita sina egna tänder”. Dvs. det är genom inre och yttre upplevelser som vi vet något om oss själva. Vi är på många sätt en slags speglar som formas i takt med att vi speglar olika saker. Även om vi lätt har en bild av att ”jag är jag”, jag har ett namn, intressen, kompisar etc. så är inte det det enda ”jaget” jag kunde ha blivit. De (intressena, kompisarna osv.) är snarare vanor/omgivningar jag hamnat i och som format mitt jag, men det är långt ifrån det enda jaget som kunde ha blivit. Ett perspektiv är att se på jaget mer som en process som konstant är igång och formas beroende på inre tolkningar/förutsättningar och yttre erfarenheter. För mer om detta se t.ex. boken ”The self illusion” av psykologen Bruce Hood.

Så – om jaget är mer flexibelt och formas av inre och yttre omständigheter gäller det att med eftertanke prova på sådana omständigheter för att utveckla sig själv. Hur? Det första och ganska vanliga sättet att göra det på är att ge sig ut och resa, prova på nya kulturer. Eller så kan det vara att skaffa nya hobbys. Gå på föreläsningar – eller kolla föreläsningar på youtube, nuförtiden finns det nästan en föreläsning om allt där. TED talks är också ett bra sätt att få en kort intensiv inblick i något område. Träffa nya människor! Att ha någon som lyssnar in dig och bollar tillbaka av sin egen erfarenhet är ett värdefullt sätt att få nya perspektiv. Tyvärr är det inte särskilt socialt accepterat att bara rycka tag i någon och be den berätta om sig själv. Men det skapas fler och fler möjligheter för att träffa nya människor, t.ex. meetup.com är en webbplats för att förena människor kring en aktivitet/intresse. Folkhögskolor har också sommarkurser i massa olika ämnen där man ofta bor på plats och genom det hamnar i mötet med andra.

MEN detta är alla ”externa” sätt att lära känna sig själv. Vi människor har något som kallas som självmedvetenhet vilket gör att vi kan reflektera och observera vad som händer inom oss och inte bara utanför. Namnet på den moderna människan är faktiskt ”homo sapiens sapiens” dvs. ”människan som vet att den vet”. Genom att utforska inåt går det också hitta många färdigheter som kan vara användbara för att besvara ”vilket jobb passar mig?”. T.ex. mindfulness (som jag skrivit tidigare om) handlar just om att öva den förmågan att observera oss själva, och har i studier visat effekter som att man blir en bättre lyssnare vilket är en relevant egenskap i t.ex. människoyrken.

Vad behöver världen?

Så till den andra frågan, vad behöver världen? Det finns många möjliga svar, därför är det ett utmärkt ämne att boka in sig för att bolla i ett samtal, jag presenterar en möjlig ”tankelinje” nedan och den är inte nödvändigtvis ”sann”. Ett svar är att, världen behöver ingenting. Världen bara är i vilken form det nu råkar vara för tillfället, som en fysiker uttryckte det ”ge en väldans massa väteatomer en väldans massa tid så får du allt det här”. Däremot är vi människor/djur sprungna ur världen, som en del av den, och vi har behov. Så vad behöver vi? Det beror på vem du frågar! För någon kanske mer stilmedvetenhet står främst, någon annan tycker att vi behöver fler modelljärnvägar och en tredje att konsten måste ges en mer framträdande plats. Det argument jag tänker föra fram är att vi som människor behöver välmående, att skapa det på ett hållbart sätt för så många som möjligt. Det går också att diskutera, för den som är intresserad av en ingående diskussion kring det, se boken ”the moral landscape”. Så hur skapar man den typen av välmående? Vetenskap har varit framgångsrikt eftersom det kunnat ge ”bättre” svar på frågor snarare än att alla har sitt eget svar. Att jorden ansågs vara platt är ett klassiskt exempel. På samma sätt kan vi använda vetenskap för att försöka svara på frågan om vad som skapar hållbart välmående för så många som möjligt.

Man kan diskutera detta dels på en samhällsnivå och dels på en individnivå. På samhällsnivå finns olika rörelser som, med vetenskap som utgångspunkt, förespråkar välmående som mål. Exempel sådana är Evolution Institute, Effective Altruism, Zeitgeist rörelsen etc. Så för att få uppslag på vad världen behöver skulle man kunna läsa på och/eller engagera sig i den typen av organisationer. Områden från psykologi så som positiv psykologi och mindsight diskuterar egenskaper som när de finns på en personlig nivå skapar välmående både för sig själv och andra, samhället skulle kunna anpassas mer för att stärka dessa sidor hos människor. Exempel på sådana sidor/egenskaper är öppenhet, objektivitet, relationsskapande, förändringsbarhet/flexibilitet, meningsskapande. Så ur det perspektivet skulle ett bra yrkesval vara något som bidrar till att du stärker sådana sidor hos dig själv, och även hos andra. Det behöver inte vara något uppenbart yrkesval såsom terapeut, utan en vänlig glassförsäljare skulle också kunna åstadkomma det.

Boka in dig på ett filosofiskt samtal för att få perspektiv och ett objektivt bollplank kring vad du ska jobba med/studera. Du behöver inte ha några förkunskaper och det är möjligt i hela landet. Det är gratis att prova på. Läs mer om hur ett samtal går till HÄR.

Till sist kan sägas att en strikt uppdelning på individ och samhällsnivå kan vara missvisande, de hänger nära samman, vilket bilden nedan pekar på.

vad-ska-jag-göra-med-mitt-liv-vilket-jobb-passar-mig